ŽENSKE - Robrt Jukič / CD cover, photo/ link
tnx: Alenka Nahtigal, Mare Mutić, Aka